Testautomatiserare_Nivå 4


Arbetsgivare: StarHunt
Arbetsort: Stockholm
Publiceringdatum: 2019-06-05

Skatteverket är förvaltningsmyndighet för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar. Vi utfärdar id-kort för personer som är folkbokförda i Sverige samt bevakar statens fordringar.Verksamheten bedrivs till största delen på våra kontor, som finns över hela landet. Där tar vi emot och granskar deklarationer och hanterar andra skatteärenden åt medborgare och företag.

Skatteverket ska utveckla ett nytt javabaserat system som bl. a gör det möjligt för arbetsgivare att lämna kontrolluppgifter för inkomstuppgifter på individnivå i samband med att de lämnar in arbetsgivardeklarationen. Fördelarna med ett sådant system är stort då exempelvis summeringsfel skulle upptäckas på ett tidigt stadium och uppgiftslämnarbördan för företagen minskar. Systemet ska kunna ta emot uppgifter och presentera denna information till betalningsmottagare samt skicka information till andra myndigheter och arbetslöshetskassor.

IDAG-projektet är ett stort och prioriterat projekt hos Skatteverket, totalt i tre delprojekti storleksordningen ca 70 projektmedlemmar. Ett delprojekt med utveckling utförs både Visby och i Solna och i de flesta fall sker kommunikation och synkning i projekten genom virtuella möten.

Vi är en värderingsdriven organisation och våra värden är ständigt närvarande - vi är offensiva, pålitliga och hjälpsamma.

Vi söker en erfaren testautomatiserare. Du kommer ha en viktig roll i genomförandet av en agil transformation till SAFe och arbetet innebär ständig förändring och utveckling. Som testautomatiserare är du är involverad i många samarbeten inom och mellan agila team, och med produktägare och andra intressenter. Du kommer arbeta tillsammans med kunniga kollegor inom testautomation och andra yrkesområden där du är med och skapar förutsättningar för en automatiserad testprocess och integrerar kvalitetsarbetet i utvecklingsprocessen.

Som testautomatiserare kommer du att analysera, designa och genomföra system- och systemintegrationstester. Du granskar och analyserar krav utifrån ett testperspektiv och producera testdata samt att exekvera tester och rapportera och dokuemtera testresultat. Du kommer även att utföra utforskande tester och delta aktivt vid retrospektiv och sprintplanering. Testena är skrivna i Linux script och körs mot en Tuxedomiljö.

Vår tekniska miljö är i huvudsak RedHat Enterprise Linux, UNIX och Oracle-databaser.Övriga verktyg vi använder är: Jenkins, ClearCase, Oracle SQL Developer, Jira,HP ALM Quality Center (ALM QC).

Kravspecifikation:

Konsultens ska minst ha följande:

- 5 års praktisk erfarenhet av självständigt arbete som testare och testautomatiserare i system med hög komplexitet, t ex flertalet systemintegrationer inom större organisation, under de senaste 10 åren. Med större organisation avses fler än 400 anställda.
- 5 års vana av testdriven utveckling, continuous integration och continuous delivery.
- Flera års erfarenhet av att använda HP ALM Quality Center (ALM QC) och Jira.
- 6 års praktisk erfarenhet av Scrum eller annan liknande agil arbetsprocess.
- 8 års praktiskt erfarenhet av SQL i Oracle miljö.

Arbetslivserfarenhet

Systemtestare: Mindre än 1 års erfarenhet

Om lön

Lön enligt överenskommelse

Om anställningsvillkor

Heltid
Anställningstid enligt överenskommelse
Prachi, Telefonnummer: +46791000229
prachi@starhunt.se
Virkesvägen 12, Stockholm
StarHunt
Virkesvägen 12
12030 Stockholm


Escape Room Stockholm