Doktorand i kulturvård


Arbetsgivare: Göteborgs universitet
Arbetsort: Göteborg
Publiceringdatum: 2019-02-11

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 38 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Som doktorand kommer du att vara verksam vid institutionen för kulturvård och samtidigt medverkande i den internationella forskarskolan HERILAND, ett europeiskt nätverk som utbildar 15 unga forskare inom rumsligt orienterad kulturarvsplanering. Det är ett konsortium som består av sju akademiska institutioner med 21 partners inom myndigheter och privata företag, från Nederländerna, Sverige, Storbritannien, Polen, Israel och Italien.

HERILAND finansieras av EUs Horizon 2020 forsknings och innovationsprogram inom Marie Sklodowska-Curie bidragsavtal nummer 813883. Forskarutbildning vid institutionen leder till en filosofie doktorsexamen i kulturvård.

Du kommer att arbeta inom delområdet Den rumsliga vändningen (se www.heriland.eu: project design) i projektet “Kulturarv som del i ekonomisk och social utveckling” som fokuserar på platsmarknadsföring/branding och kulturarvsplanering, och baseras på en flerfallsstudie av lokala och regionala projekt.

Som doktorand kommer du att göra följande:


• bidra till kunskapsutveckling om platsmarknadsföring/branding och kulturarvsplanering, baserat på komparativa studier på en europeisk och internationell nivå;
• relatera dina resultat i ett sammanhang av dynamiska kulturarvs- och landskapsutveckling;
• aktivt bidra till forskarskolans aktiviteter i olika länder, inbegripande workshops, undersökningar och "living labs", delta i productionen av HERILANDs handbok för kulturarvsplaneringen, en vandringsutställning och den avslutande konferensen;
• ge muntliga och poster-presentationer vid akademiska konferenser;
• skriva två peer-review artiklar tillsammans med dina handledare;
• göra praktikvistelser och samarbeta med de andra doktoranderna;
• följa kursplanen vid Institutionen för kulturvård och publicera en doktorsavhandling.

Som doktorand är du också del av forskargruppen Curating the City vid Institutionen för kulturvård och Centre for Critical Heritage Studies (www.criticalheritagestudies.gu.se).

OBSERVERA: för fullständiga behörigheter och bedömningsgrunder hänvisas till www.gu.se.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, HF 5 kap 7§ Doktorandanställning
Omfattning: 100%
Placering: Institutionen för kulturvård
Tillträde: 2019-10-01

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Kontaktuppgifter för anställningen

Anneli Palmsköld, prefekt
+46 31-786 47 14, anneli.palmskold@conservation.gu.se

Ola Wetterberg, professor
+46 31 786 47 16, ola.wetterberg@conservation.gu.se

Ansökan

Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Sökande skall sända ett CV (max 2 sidor), ett personligt brev (max 2500 ord) som beskriver forskningstemat och visar varför de är lämpliga för anställningen, samt två namn på referenser. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2019-04-01


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Arbetslivserfarenhet

Doktorand: Mindre än 1 års erfarenhet

Om lön

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Om anställningsvillkor


Heltid/

Ej specificerat
Guldhedsgatan 5A
Göteborgs universitet
Box 130
40530 Göteborg


Escape Room Stockholm